FAR - Fight Against Radicalisation

2018

A FAR - Fight Against Radicalisation projekt 4 európai partner együttműködése, egy nemzetközi tréning, melynek fő célja a radikalizáció elleni harc különböző művészeti tevékenységek által. A projektben olyan neves, a témában jártas művészek, trénerek és önkéntesek vesznek részt, akik hisznek a művészet párbeszédkezdeményező és pozitív szociális hatásában. 

Jelen korunk európai nagyvárosában minél inkább megfigyelhető a különböző kultúrák keveredése. Bár a vallás szakrális szerepe és a magukat vallásosnak valló európaiak száma csökkent, továbbra is a keresztény kultúrához tartozunk. Az elmúlt három év szélsőséges muzulmánok által elkövetett terrorcselekményei miatt különösen negatív megítélés övezi a muszlim vallást, még akkor is ha magáról a vallásról vagy az arab kultúráról nem sokat tudunk. Ezt tetőzi a migrációs hullám okozta feszültség. Hogyan kezeljük az egyre inkább előretörő multikulturalizmust? Hogyan tartsuk tiszteletben egymás vallását, kultúráját? Hogyan birkózunk meg az asszimiláció kérdésével és mit is értünk pontosan ezalatt?

Az Anxiety című előadásra és a hozzá kapcsolódó tanulmányokra alapozva szeretnénk egy nemzetközi együttműködési programot létrehozni fiataloknak, hogy közös álláspontot tudjanak a fent említett kérdésekről kialakítani és megoldásokon gondolkodni. A résztvevők a migráció témakörében tudnak később a saját anyaországaikban hasonló beszélgetéseket kezdeményezni workshopok keretében. Később ezeket a témákat eljuttatjuk magyar iskolákba is. 

A projekt fő célja, hogy érzékenyítse a fiatalokat és előhívja a toleráns viselkedési mintákat, az egymás iránti tiszteletet és a békés együttélést. Ezekre a kompetenciákra a jelenlegi európai multikulturális környezetben nagy szükség van. A projekt egy két lépcsős folyamattal éri el célját: első körben a projektben résztvevő fiatalok kapnak egy olyan képzést, mely segíti a kulturális különbségekről való gondolkodást. A második körben ezek a fiatalok a középiskolás korosztálynak tudják ezen tudást tovább adni. Célunk, hogy a projekttel direkt vagy indirekt módon kapcsolatba kerülő fiatalok egyfajta hídként kapcsolják össze a különböző kultúrákat és társadalmi gátak feloldásában aktívan szerepet vállaljanak. 

OPEN CALL 2018

ART FOR SOCIETY - Open Forum 2018

Csoportvezetők:
Lakos Fanni (HU), Giorgia Bolognesi (IT), Miguel Canaverde (PT), Matthieu Nieto (FR)

Partnerek
Ziggurat Project – művészeti koncepció
Pro Progressione – lebonyolítás
„H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas, Portugália
MOUVEMENTS MIGRATEURS, Franciaország
Giorgia Bolognesi és társulata, Olaszország